1. Správcem osobních údajů je společnost David Vigner Film, s.r.o., se sídlem Geologická 575/2, 152 00 Praha, IČ: 05904731, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 272769, který zpracovává osobní údaje v souladu s vyhláškou EU o ochraně osobních údajů pod zkratkou GDPR.
   

 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém jsou Uživatelem poskytnuty v registračním formuláři.
   

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přístupu do neveřejné sekce webových stránek.
   

 4. Správce může Uživateli zasílat obchodní a reklamní sdělení související s jeho činností.
   

 5. Uživatel má dle nařízení GDPR právo zejména na:
  5.1 Právo na informace,
  5.2 Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost,
  5.3. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a jejich doplnění,
  5.4 Právo na omezení zpracování,
  5.5 Právo být zapomenut (výmaz osobních údajů z Registrace),
  5.6 Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
  5.7 Právo získat potvrzení o zpracování osobních údajů Prodávajícím.

   

 6. Svá práva může Uživateli realizovat prostřednictvím elektronické komunikace na e‑mailovou adresu skoly@filmabstinent.cz.