SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ PROJEKCE FILMU ABSTINENT V HAVÍŘOVĚ

Nový film režiséra Davida Vignera Abstinent se zabývá citlivou duší současného mladého člověka závislého na alkoholu. Filmové zpracování tématu alkoholu je pro žáky autentické a srozumitelné. Prostřednictvím poutavhé příběhu hlavního představitele dokážou lépe porozumět dané problematice.

Cíle projektu

Upozornit na problematiku celosvětovou problematiku alkoholu.

Upozornit na vysokou míru společenské tolerance.

Podnítit ve školách diskuzi na toto téma.

Zdůraznit negativní dopad užívání alkoholu na zdraví a vývoj dospívajících.

Před návštěvou projekce doporučujeme žáky nejdříve seznámit s problematikou alkoholu v následujících oblastech:

Co je alkoholismus?

Kdo je alkoholik?

Jaké jsou dopady závislosti na člověka?

Jaké jsou možnosti léčby?

S přípravou vám pomůže uvedená metodická příručka.

© 2019 DVF