Česká republika patří celosvětově mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů na jednoho obyvatele. Češi nejčastěji pijí alkohol pro odreagování nebo mezi lidmi, kteří pijí také. Oproti jiným zemím je alkohol v Česku levný a snadno dostupný. Situací užívání alkoholu i jiných drog se zabývá mnoho studií i organizací, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), která užívání alkoholu považuje za jeden z největších problémů rezortu zdravotnictví.

České děti jsou v pití alkoholu na 4. místě v Evropě. Podle Evropské školní studie v oblasti užívání alkoholu a dalších drog (ESPAD) se u nás k alkoholu dostávají už děti ve věku 12 let, přičemž se tento věk neustále snižuje. Až 95% dnešních studentů v životě pilo alkohol a 12% z nich pije alkohol pravidelně (minimálně jednou týdně). Další nepříznivé údaje dokládají zprávy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), které uvádějí, že u nás konzumuje alkohol dvakrát více mladistvých než před 20 lety (zpráva OECD z roku 2015).

Hlavní rizikové faktory:

Vysoká míra společenské tolerance v konzumaci alkoholických nápojů.

Nedostatečná prevence v užívání alkoholu.

Snadná dostupnost a nízká cena za alkohol.

studentů pilo v životě alkohol

mladistvých si alkohol snadno obstará

studentů pije alkohol pravidelně

rodičů dětí ve věku do 15 let přiznává, že jejich dítě pije či pilo alkohol

Následky pití alkoholu u mladistvých:

Negativní vliv na rozvoj tělesné a psychické závislosti.

Vznik závislosti na alkoholu.

Riziko přechodu na tvrdé nelegální drogy.

Požkozování nervového systému a mozkových buněk.

Otrava alkoholem.

Zvýšené rizikové chování.

© 2019 DVF