Příběh o mládí, svobodě, snech, realitě, o hledání, o ztracenosti.

Příběh o dnešních dětech. Příběh o vašich žácích.

Po premiérovém uvedení filmu Abstinent do českých kin bude následovat realizace kinoprojekcí pro školy. Filmové zpracování tématu alkoholu je pro žáky autentické a srozumitelné. Prostřednictvím příběhu hlavního představitele dokážou lépe porozumět dané problematice. Pro učitele je navíc k dispozici metodická příručka zpracovaná kolektivem odborníků. Příručka zahrnuje mj. náměty na interaktivní hry a aktivity zaměřené na problematiku alkoholu v souvislosti se zhlédnutým filmem.

Cíle projektu

Upozornit na celosvětovou problematiku alkoholu.

Upozornit na vysokou míru společenské tolerance.

Podnítit ve školách diskuzi na toto téma.

Zdůraznit negativní dopad užívání alkoholu na zdraví a vývoj dospívajících.

© 2019 DVF